Facebook

FacebookLogo

Wil je op de hoogte blijven van leuke nieuwtjes en foto's van de jongeren?
Bekijk en like ons op Facebook.

Contact gegevens

contact

Anbi-status

Doelstelling:

Stichting Zorgkinderen is in 2011 opgericht en stelt zich ten doel belangeloos 24-uurszorg te verlenen aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
De stichting is eigenaar van een kleinschalig woon- en zorghuis, waar zeven kinderen kunnen wonen op een manier die het voor ouders mogelijk maakt hun kinderen aan de zorg van professionals over te laten. Het is als een gezinshuis, waarin kinderen met een beperking op hun manier een gelukkig leven kunnen leiden.
In deze setting verzorgt Stichting Zorgkinderen de woonfunctie voor de jongvolwassen.


Beleidsplan

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan (2020-2022):

Na de oprichting van Stichting Wooninitiatief de Schonenberg (SBS) in 2015 werd de exploitatie van het tehuis overgedragen aan SBS met een eigen bestuur voor de zorgfunctie. 

Stichting Zorgkinderen blijft eigenaar van het onroerend goed en verhuurt de accommodatie aan de bewoners van het pand en aan SBS.

De financiële positie van SBS blijft echter onderwerp van zorg, de balans tussen de geleverde zorg en de PGB bekostiging is uitermate kwetsbaar. Dit werd nog eens verergerd door de Covid-pandemie waardoor een groot beroep moest worden gedaan op de inzet van medewerkers en ouders van de bewoners. Stichting Zorgkinderen en Stichting SBS zijn sterk met elkaar verbonden, Stichting Zorgkinderen heeft aangegeven daar waar nodig financieel bij te springen.


Verslag uitgeoefende activiteiten

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Het afgelopen jaar werd samen met SBS ook uitgebreid stilgestaan bij de huidige exploitatie-problematiek en werd onder andere besloten de accommodatie uit te breiden met een plaats voor een extra bewoner. Stichting Zorgkinderen heeft de benodigde middelen hiervoor vrijgemaakt.

De brandveiligheid van het gebouw en de bewoners waren onvoldoende geborgd, na een inventarisatie door een deskundige werd onder andere een extra vluchtweg aangelegd voor de bovenverdiepingen. Ook werd in het kader van het groot onderhoud een schildersbedrijf ingeschakeld voor onderhoud van het buitenschilderwerk. De noodzakelijke investeringen hiervoor werden beschikbaar gesteld.

Financiële verantwoording:

Financiële verantwoording 2022


Voor donaties

Voor donaties kan je ook een email sturen aan Wooninitiatief de Schonenberg.
Ook kan je een machtingskaart downloaden. Klik dan op onderstaande foto en stuur het aan ons op.

    gemaaktdoortimgreetjeenlonne

Lees verder voor meer informatie