Het onbezoldigde bestuur van de Stichting bestaat uit:

Johan Rozendaal, voorzitter

Andre van Welie, penningmeester

Esther Groenestijn

Erwin Oldenburg