Het onbezoldigde bestuur van de Stichting bestaat uit:

Johan Rozendaal, voorzitter

Andre van Welie, penningmeester

Erwin Oldenburg, bestuurslid met portefeuille personeel

 

Momenteel wordt aan een groep jongeren met een verstandelijke en lichamelijke beperking zorg verleend.

De medewerkers van de Stichting Zorgkinderen zijn:

Iris van Sambeek

Sofie van der Heijden

Jorinde Mulders-Mes

Anneriek Eizinga

Annemiek van Rossum-Kwetters

Verder is er nog een Raad van Advies die het bestuur adviseert op gebied van kwaliteitszorg aan kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.