De huidige bewoners zijn Greetje, Lonne, Manon, Tim, Jan-Peter, Floor en Tom. Allemaal hebben zij een verstandelijke beperking en bij bijna iedereen is er sprake van autisme, in verschillende gradaties. Ondanks hun sociale beperkingen is juist het onderlinge contact in de groep van groot belang. Er is veel interactie, mede door de gezinstructuur en de gezamenlijke activiteiten. Over en weer leren de bewoners veel van elkaar. Door de professionele begeleiding wordt waar nodig structuur geboden en rekening gehouden met individuele aandachtspunten. Op deze manier ontstaat een zeer positief en stimulerend leefklimaat.

met5